กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครงานราชการ พนักงานอำนวยการและบริการนักท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประจำศูนย์อำนวยและบริการนักท่องเที่ยวสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 เมษายน 2554 อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
โพสท์ใน งานราชการ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน นักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี 70 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงานราชการ นักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี

งานราชการที่ปเปิดสอบ

1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 50 อัตรา ใช้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ยกเว้นจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.สตูล และจ.สงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย อัตราเงินเดือน 8,700-9570 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง/อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนด

– วุฒิปริญญาตรี

2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ใช้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.สตูล และจ.สงขลา เฉพาะอ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย อัตราเงินเดือน 8,700-9,570 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง/ อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนด

– วุฒิปริญญาตรี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดเว็บไซต์ http://job.doae.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขัน

2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบ ฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

การชำระเงินในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 วิธี คือ

1. การชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ 3 ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 7 เมษายน 2554 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

2. การชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าย KTB online

ให้ผู้สมัครสอบคลิกเลือกชำระเงินผ่านระบบ KTB online ที่หน้าแบบฟอร์มการชำระเงินในใบสมัคร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 7 เมษายน 2554 ภายในเวลา 22.00 น.และให้พิมพ์หน้ายื่นยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

3. การชำระเงินผ่านตู้ AIM ของธนาคารกรุงไทย

ให้ผู้สมัครสอบคลิกเลือกชำระ เงินผ่าน ATM เพื่อพิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM ที่หน้าแบบฟอร์มการชำระเงินในใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 7 เมษายน 2554 ภายในเวลา 22.00 น.และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อย แล้ว

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท

2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมการสอบเมื่อชำระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

– ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

เงื่อนไขการสมัครสอบ

– ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

– ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสรรสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นเมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

สมัครงานรับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

สมัครงานราชการ งาน part time

 

โพสท์ใน งานราชการ | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงานราชการ นักเอกสารสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ผู้สนใจสมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครงานราชการได้ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนใจติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงานราชการ เปิดสอบ นักเอกสารสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท

งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่ง นักเอกสารสารสนเทศ

วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบรรณารักษ์และสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สนใจติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน กม.14 มุมถนนงามวงศ์วาน บรรจบกับถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 Tel.0 2579 5355 ต่อ 1102 http://www.ku.ac.th

หางานออนไลน์

รับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โพสท์ใน งานราชการ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น